SHENG JIAN BAO

Con Re-Cake 2.0 si va in Cina per gustare gli Sheng Jian Bao. Che cosa sono? Gli Sheng Jian Bao sono dei panini cinesi ripieni cotti al…